KRUUNUVUOREN VANHA HUVILA-ALUE, YLEISSUUNNITELMA

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston teettämä suunnitelma, jossa tutkittiin alueen täydennysrakentamista säilyttäen luonnon ominaispiirteet. Niemen ympäri suunniteltiin yleinen virkistysreitti, jonka varrella kulkijoilla on mahdollisuus kokea kappale Helsingin saaristoluontoa.

Luonnokset vuonna 2005
Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Sari Nieminen, arkkitehti SAFA
Suunnitteluavustaja: Salla Hoppu, arkkitehti SAFA
Maisemasuunnittelu: Molino Oy, arkkitehti Minna Piispanen

KRUUNUVUORI OLD VILLA DISTRICT, GENERAL PLAN

A plan commissioned by the Helsinki City Planning Department. The scope was to examine possibilities for infill development in the area while preserving characteristics of the local nature. A public outdoor route around the peninsula with a chance to experience a glimpse of Helsinki's archipelago nature was also designed.

Drafts, 2005
Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Ltd
Sari Nieminen, architect SAFA
Planning assistant: Salla Hoppu, architect SAFA
Landscape architecture: Molino Ltd, architect Minna Piispanen