PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUKSEN YMPÄRISTÖ

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston teettämä suunnitelma, jossa hahmoteltiin liikenne- ja pysäköintiratkaisut, istutukset, maan pinnan käsittely ja valaistus Heikki ja Kaija Sirénin toimiston, vuonna 1963 valmistuneen ostoskeskuksen ympäristölle. Suunnittelutyö oli osa ns. lähiöprojektia.

Luonnokset, vuonna 2004
Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Suunnitteluavustaja: Marko Pulli, arkkitehti SAFA

PIHLAJAMÄKI SHOPPING CENTER SURROUNDINGS

A plan commissioned by Helsinki City Planning Department, part of the Suburb project. The planning involved traffic and parking arrangements, vegetation, surface and lighting for this shopping center originally from 1963, planned by Kaija and Heikki Sirén.

Drafts, 2005
Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Ltd
Sari Nieminen, architect SAFA
Planning assistant: Salla Hoppu, architect SAFA
Landscape architecture: Molino Ltd, architect Minna Piispanen