PUOTILAN UURNAHAUTAUSMAA

Luonnokset 1991
Helsingin seurakuntayhtymä

Vuonna 1989 järjestetyn yleisen arkkitehtikilpailun 1. palkinto.

Suunnitelman sisältönä oli mm. talvihautauksien helpottaminen katetussa sammalpuutarhassa.

Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Sari Nieminen, arkkitehti SAFA
Maisemasuunnittelija: Ria Ruokonen

PUOTILA URN CEMETERY

Drafts, 1991
Helsinki Evangelic-Lutheran congregation

The plan consisted of eg. a proposed covered moss garden to facilitate winter burial.

Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Sari Nieminen, architect SAFA
Landscape planner: Ria Ruokonen