ASUKASPUISTO ISO-ANTTI, HELSINKI, ITÄKESKUS - MARJANIEMI

Helsingin Sosiaaliviraston lasten iltapäivähoidon, leikkipuiston ja perhetyön korttelitalo

Laajuus: 305 m2

Suunnitteluvaihe: pääsuunnittelu: Sari Nieminen, Arkkitehdit FLN Oy
Projektiryhmä: Jari Frondelius, arkkitehti SAFA; Mikko Liski, arkkitehti SAFA; Max Hartman, arkkit.yo; Marko Pulli, arkkitehti SAFA
Rakentamisvaihe: projektiarkkitehti Salla Hoppu, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy

Valmistunut 2006

ISO-ANTTI RESIDENTS' PARK, HELSINKI

Neighbourhood house with afternoon day care, playground and family facilities for Helsinki City Social Services.

Area: 305 m2

Planning stage: principal designer Sari Nieminen, Arkkitehdit FLN Ltd.
Project team: Jari Frondelius, architect SAFA; Mikko Liski, architect SAFA; Max Hartman, student of architecture; Marko Pulli, architect SAFA
Construction stage: project architect Salla Hoppu, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Ltd.

Completed in 2006