HELSINGIN YLIOPISTO, OPETTAJAINKOULUTUSLAITOS, SILTAVUORENPENGER

Vanhan fysiologian laitoksen, professorin asunnon ja Fontell-rakennuksen peruskorjaus

Rakennukset valmistuneet: 1905 ja 1910
Suunnittelija: arkkitehti, professori Gustaf Nyström (1856–1917)

Laajuus: 3 500 m2
Luonnosvaihe: Friman, Laaksonen, Nieminen
Toteutusvaihe ja pääsuunnittelu: Sari Nieminen, Arkkitehdit FLN Oy
Projektiarkkitehti: Mikko Liski, arkkitehti SAFA
Projektiryhmä: Salla Hoppu, arkkitehti SAFA; Jaakko Penttilä, arkkit. yo; Max Hartman, arkkit.yo

Kohde valmistunut vuonna 2002
Osoite: Siltavuorenpenger, Helsinki

HELSINKI UNIVERSITY TEACHERS' COLLEGE

The restauration of the old Department of Physiology, professor's apartment and Fontell House'

Buildings completed: 1905 and 1910
Original designer: architect, professor Gustaf Nyström (1856–1917)

Area: 3 500 m2
Draft stage: Friman, Laaksonen, Nieminen
Realisation and principal planning: Sari Nieminen, Arkkitehdit FLN Ltd.
Project architect: Mikko Liski, architect SAFA
Project team: Salla Hoppu, architect SAFA; Jaakko Penttilä, student of architecture; Max Hartman, student of architecture

Completed in 2002
Address: Siltavuorenpenger, Helsinki, Finland