PUISTOKOULUN LAAJENNUS JA PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKOTI, JYVÄSKYLÄ

Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy

Kutsukilpailu, 1.palkinto 2008

Laajennus vuonna 1912 käyttöön otetulle, arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelemalle Puistokoululle ja samaan rakennukseen, tontin länsipäätyyn uudet tilat Päivärinteen päiväkodille (yht. 2 300 brutto-m2).

Valokuvat: Jussi Tiainen

PUISTOKOULU SCHOOL EXTENSION AND PÄIVÄRINNE NURSERY, JYVÄSKYLÄ, FINLAND

Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Ltd

invitational competition, 1st prize, 2008

Puistokoulu school, completed in 1912 by architect Wivi Lönn, gets an extension westward along with new premises for Päivärinne nursery. Gross area 2 300 m2.

Photos: Jussi Tiainen