PÄIVÄKOTI RANTA, HERTTONIEMENRANTA, HELSINKI

Helsingin Sosiaaliviraston päiväkoti ja korttelitalo

Laajuus: 906 m2
Vastaava suunnittelija Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Projektiryhmä: Hanna Toivanen, arkkitehti SAFA; Olli Hakanen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Olli Hakanen Oy; Mervi Alaluusua, sisustusarkkitehti

Kohde valmistunut vuonna 1999.
Julkaistu Arkkitehtilehdessä 4/2000
Osoite: Neitojenpolku 23

Valokuvat: Jari Jetsonen

RANTA NURSERY, HELSINKI

Nursery and neighbourhood house for Helsinki City Social Services.

Area: 906 m2
Principal planning Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy
Project team: Hanna Toivanen, architect SAFA; Olli Hakanen, architect SAFA, Arkkitehtitoimisto Olli Hakanen Ltd; Mervi Alaluusua, interior designer

Completed in 1999
Published in the Finnish Architectural Review 4/2000
Address: Neitojenpolku 23, Helsinki, Finland

Photos: Jari Jetsonen

.