SAKARINMÄKI, ÖSTERSUNDOM

Suomen- ja ruotsinkieliset koulut, päiväkoti, vapaa-ajan sekä seurakuntien tilat

Laajuus: 5 700 m2

Kutsukilpailun voitto (Friman, Laaksonen, Nieminen)

Luonnos- ja toteutusvaihe sekä pääsuunnittelu: Sari Nieminen, Arkkitehdit FLN Oy.
Projektiarkkitehti: Jari Frondelius, arkkitehti SAFA

Projektiryhmä: Paula Julin, arkkitehti SAFA; Timo Kauppi, arkkitehti SAFA; Kai Korhonen, arkkitehti; Kalevi Murto, rakennuspiirtäjä; Marko Pulli, arkkitehti SAFA; Jouni Rekola, ark.yo; Sampo Honkala, arkkitehti SAFA; Salla Hoppu, arkkitehti SAFA; Tatu Pärssinen, ark.yo.

Kohde valmistunut vuonna 2005.

Osoite: Knutersintie 924, Östersundom, Helsinki

Kohde on esitelty seuraavissa näyttelyissä ja kilpailuissa:
2006 nimetty ehdolle Puuupalkinnon saajaksi
2007 Berliinissä näyttelyssä Finnische Architektur – aktuelle Projekte im Bildungs- und Kulturbereich, Deutsches Architektur Zentrum
2007 Yhtenä Suomen ehdokkaista Euroopan unionin Mies van der Rohe -palkinnon saajaksi
2010 esitelty Venetsian Arkkitehtuuribiennaalissa
2011 Suomen Rakennustaiteen museon näyttelyssä Maailman paras koulu
Julkaistu useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa lehdissä.

Valokuvat: Arno de la Chapelle

SAKARINMÄKI SCHOOL AND CIVIC CENTER

Finnish and Swedish-speaking schools, nursery, recreational facilities, parish premises

Area: 5700 m2

Prize-winning entry in an invitational competition (Friman, Laaksonen, Nieminen)

Draft stage and implementation, principal planning:
Sari Nieminen, Arkkitehdit FLN ltd.
Project architect: Jari Frondelius, architect SAFA

Project team: Paula Julin, architect SAFA; Timo Kauppi, architect SAFA; Kai Korhonen, architect; Kalevi Murto, construction drawer; Marko Pulli, architect SAFA; Jouni Rekola, student of architecture; Sampo Honkala, architect SAFA; Salla Hoppu, architect SAFA; Tatu Pärssinen, student of architecture

Project completed in 2005.

Address: Knutersintie 924, Östersundom, Helsinki

Exhibitions and competitions:
2006 nominee for the annual Finnish Wood Construction Prize
2007 On display at the exbition Finnische Architektur – aktuelle Projekte im Bildungs- und Kulturbereich in Deutsches Architektur Zentrum, Berlin
2007 One of Finnish nominees for the European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award
2010 on display at theVenice Architecture Biennale
2011 on display at the exhibition The Best School in the World, Museum of Finnish Architecture
Published in several domestic and foreign journals.

Photos: Arno de la Chapelle

Sijaintipiirros
Pohjakerroksen pohjapiirros
Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros
Toisen kerroksen pohjapiirros
Kuva siirtolohkareesta.