VELSKOLAN LEIRIKESKUKSEN KAPPELI

Espoon seurakuntayhtymän nuoriso- ja perhetyön keskusta palveleva kokoontumis- ja hartaustila

Laajuus: 420 m2
Pääsuunnittelija: Sari Nieminen, Arkkitehdit FLN Oy
Suunnitteluavustajat: Marko Pulli, arkkitehti SAFA; Max Hartman, arkkit.yo.

Luonnokset 2004

VELSKOLA COURSE CENTER CHAPEL

A devotional and meeting space for Espoo Lutheran congregation's center for family and youth work

Area: 420 m2
Principal planner: Sari Nieminen, Arkkitehdit FLN Ltd.
Planning assistants: Marko Pulli, arkkitehti SAFA; Max Hartman, student of architecture

Drafts, 2004