Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Jari Lepistö & Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen
Collaboration between architects Jari Lepistö & Sari Nieminen

Opinmäen yleinen arkkitehtuurikilpailu, Espoo, 2011

Opinmäki open architectural competition, Espoo 2011

Helsinki Townhouse, 2010

Helsinki Townhouse, 2010

Kalasataman koulu ja päiväkoti, Helsinki, kutsukilpailu 2010

Kalasatama school and nursery, Helsinki, invitational competition 2010

Mårtensbro skola och daghem, Espoo, kutsukilpailu 2009

Mårtensbro school and nursery, Espoo, invitational competition 2009

Espoon sairaala, yleinen arkkitehtikilpailu 2009, lunastus

Espoo Hospital, open international competition 2009, purchase

Saamelaiskulttuurikeskus Inari, yleinen arkkitehtikilpailu 2008, palkitsematon ehdotus ”goahti”

Sami Cultural Center in Inari, open competition 2009, unrewarded entry "goahti"

Yleiset kilpailut
Open competitions

Hyvinkään asuntomessujen korttelitalo

Korttelitalo, Asuntomessut Hyvinkäällä, kilpailuehdotus, 2011

Neighbourhood house for Hyvinkää housing fair, competition entry, 2011

Uusia ratkaisuja maalla asumiseen

Uusia ratkaisuja maalla asumiseen, jaettu 1. palkinto, 2008

New solutions for country living, split 1st prize, 2008

Grater Helsinki Vision 2050

Grater Helsinki Vision 2050, kilpailuehdotus, 2007

Grater Helsinki Vision 2050, competition entry, 2007

Vuosaaren hautausmaa

Vuosaaren hautausmaa, lunastus, 2005

Vuosaari cemetary, purchase, 2005

Kotkan merimuseo, 2. palkinto, 2005

Kotka maritime museum, 2nd prize, 2005

Hämeenlinnan verkatehdas, kunniamaininta, 2004

Verkatehdas culture factory, honorary mention, 2004

Vantaan kappeli

Vantaan kappeli, kilpailuehdotus, 2003

Vantaa chapel, competition entry, 2003

Ahvenanmaan merimuseo, lunastus, 2003

Ahvenanmaa maritime museum, purchase, 2003

Lohjan kirjasto

Lohjan kirjasto, 2002, kunniamaininta

Lohja municipal library, honorary mention, 2002

Merimatin koulu

Espoon Merimatin koulu, 3. palkinto, 2001

Merimatti school, Espoo, 3rd prize, 2001

Tampereen Ratina

Tampereen Ratina, kunniamaininta, 2001

Ratina district, Tampere, honorary mention, 2001

Hyvinkään kirjastoaukio

Hyvinkään kirjastoaukio, kunniamaininta, 2001

Library square, Hyvinkää, honorary mention, 2001

Tikkurilan keskus

Tikkurilan keskus, lunastus, 2001

Central Tikkurila, Vantaa, purchase, 2001

New Opera House in Oslo

New Opera House in Oslo, kunniamaininta, 2000

New Opera House in Oslo, honorary mention, 2000

Salon kulttuurikeskus

Salon kulttuuri- ja kongressikeskus, 1.palkinto, 1999

Salo culture & congress center, 1st prize, 1999

Eduskunnan lisärakennus

Eduskunnan lisärakennus, jaettu 3. sija, 1999

Finnish Parliament house extension, split 3rd prize, 1999

Puotilan uurnahautausmaa, 1. palkinto, 1990

Puotila urn cemetery, 1st prize, 1990

Kutsukilpailut
Invitational competitions

Puistokoulu

Puistokoulun laajennus ja Päivärinteen päiväkoti, Jyväskylä, 1. palkinto, 2008

Puistokoulu school extension & Päivärinne nursery, Jyväskylä, 1st prize, 2008

Malminkartanon kappeli

Malminkartanon kappeli, kilpailuehdotus, 2003

Malminkartano chapel, competition entry, 2003

Joensuun Metla

Joensuun Metla, kilpailuehdotus, 2002

Forest Research Institute Metla, Joensuu, competition entry, 2002

Sakarinmäki

Sakarinmäki, Sipoo, 1. palkinto, 2002

Sakarinmäki, Sipoo, 1st prize, 2002

Sinivuokon korttelitalo

Sinivuokon korttelitalo, Helsinki, 1. palkinto, 2001

Sinivuokko neighbourhood house, Helsinki, 1st prize, 2001

Aikaisemmat yleiset kilpailut
Earlier open competitions

1990 Naantalin kaupungintalo
Kunniamaininta
Naantali City Hall
honorary mention
1990 Gunnarlan asuntoalue, Lohja
Lunastus
Gunnarla housing area, Lohja
Purchase
1989 Kiuruveden torialue
Lunastus
Kiuruvesi market area
Purchase
1988 Siilinjärven uimala-kylpylä
Lunastus
Siilinjärvi spa
Purchase
1987 Äänekosken Kotakennään alue
Lunastus
Kotakennää area, Äänekoski
Purchase
1986 Warsaw Confrontations 86
2.palkinto (työryhmä)
Warsaw Confrontations 86
2nd prize (team)

Aikaisemmat kutsukilpailut
Earlier invitational competitions

2000 Viikin Latokartano, Helsinki
(Friman, Laaksonen, Nieminen)
Viikki Latokartano, Helsinki
(Friman, Laaksonen, Nieminen)
1999 Viikin leikkipuisto, Helsinki
(Byman, Ruokonen, Nieminen)
Viikki playground, Helsinki
(Byman, Ruokonen, Nieminen)