Opinmäen yleinen arkkitehtuurikilpailu

Espoo, 2012

kilpailuehdotus "Piiri"
kunniamaininta

Ennen kokoonnuttiin piiriin opettajan ympärille kuuntelemaan ja oppimaan. Uudessa koulussa korostetaan lasten omaehtoista oppimista tutkimisen ja ryhmätyön merkeissä, ei enää pelkästään opettajaa kuuntelemalla.  Suuressa koulurakennuksessa ja korttelitalossa piiri on kokoontumisen tila ja symboli. Koulu kiertyy sisäpihan ympärille, joka koulupäivisin on 1–4 luokkien oppilaiden ulkoilupiha ja muulloin tapahtumatori, joka jatkuu koulun sisälle keskeiseksi aulatilaksi.

Kahdessa vaiheessa toteutettavan rakennuksen hahmo ja volyymi ovat todettavissa jo 1.rakennusvaiheessa. Laajennusosia lisätään myöhemmin rakennuspiiriin jätettyihin aukkoihin, sinne missä lisätilaa tarvitaan. 2. vaiheen työmaa operoi vain kadun puolella, joten koulun arki pihatoimintoineen ei häiriinny laajennustyömaan aikana.

Rakennuksen suurimmat lasipinnat avautuvat etelä-länsi-suuntaan suojaiselle sisäpihalle. Puskurivyöhykkeet aulan korkean lasiseinän kohdalla ja opetustilojen lasiaukoissa suojaavat tuulilta ja parantavat vaipan lämmöneristystä, ne ovat lämmittämättömiä talvipuutarhoja tasaten lämpötilaeroa sisätilan ja ulkotilan välillä.

Välipohja -ja ulkoseinärakenteissa on käytetty runsaasti puuta, joka sitoo hiiltä ja toimii välipohjissa myös lämpöä varastoivana termisenä massana. Paikallista energiantuotantoa on hyödynnetty mm. aurinkopaneeleissa kattokerrosten IV-konehuoneiden seinustoilla. ”Tuulipuisto” liikuntahallin katolla demonstroi hauskalla tavalla tuulienergian valjastamista arkiseen hyötykäyttöön.

Opinmäki open architectural competition

Espoo, Finland, 2012

entry "Piiri" ("Circle")
honorary mention

In the past, children would gather in a circle around the teacher to listen and learn. In the new school, learning by doing and in groups, not just by listening to the teacher is emphasised. Circle is a place for gathering and a symbol in this large school building and neighbourhood house. The school wraps around an inner courtyard. During school day it is used by the 1-4 grade pupils. At other times, it serves as a place for events that flows seamlessly into the building's central lobby.

The character and volume of the building, to be built in two consecutive phases, can be seen already in the first construction phase. Extensions can be built in the holes left to the circle later where needed. The second phase construction work takes place on the street side only, so the school everyday operation can remain largely undisturbed.

The largest glass facades face south and west, to the more sheltered inner courtyard. The high glazed wall in the lobby and the glass openings of the class rooms are protected by a buffer zone, giving shelter from the wind and improving thermal insulation. They act as unheated winter gardens that balance temperature differences between the interior and the exterior.

Wood has been used extensively in the midsole and outer wall structures. Wood absorbs coal and can act as a thermal mass that stores heat. Solar panels in the walls of the HVAC plant rooms plus a mini ”wind mill park” on the roof of the sports hall rooms provide locally produced energy.