PUISTOKOULUN LAAJENNUS JA PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKOTI, JYVÄSKYLÄ

Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy

Kutsukilpailu, 1.palkinto 2008

Vuonna 1912 käyttöön otetulle, arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelemalle Puistokoululle rakennetaan laajennus ja samaan rakennukseen, tontin länsipäätyyn uudet tilat Päivärinteen päiväkodille (yht. 2 300 brutto-m2).

→ Kuvia toteutuneesta Puistokoulusta

PUISTOKOULU SCHOOL EXTENSION AND PÄIVÄRINNE NURSERY, JYVÄSKYLÄ, FINLAND

Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Ltd

Invitational competition, 1st prize, 2008

Puistokoulu school, completed in 1912 by architect Wivi Lönn, gets an extension westward along with new premises for Päivärinne nursery.

→ See pictures of the realized project

asemapiirros
julkisivu etelästä