Espoon sairaalan yleinen kansainvälinen kaksivaiheinen suunnittelukilpailu

Lunastus, 2008

Tehtävän haasteena on sovittaaa yhteen ihmisten ja tavaroiden kuljettamisen sujuva logistiikka ja viihtyisän, hierarkisesti eri osiin jakaantuvan elinympäristön luominen, mottona on: ”sense and sensibility”.

Metsäinen kallionrinne ympäristöineen tarjoaa erinomaisen lähtökohdan uudelle kuntoutussairaalalle ja vanhusten asunnoille. Paikan olosuhteita on korostettu tuomalla luonto sisäpihojen ja lasikattoisten korkeiden viherhuoneiden muodossa sisälle itse rakennukseen: näin pitkän pimeän talven ajankin voidaan nauttia eräänlaisesta ”ulkonaolosta”. Vihervyöhyke kunkin tilaryhmän keskiössä sekä asuinsiivessä että sairaalan puolella kokoaa pienemmät huonetilat yhteen ja luo hierarkkisesti puolijulkista tilaa.

Espoo Hospital

Open international architectural competition in two phases
Purchase, 2008

The challenge was to try to fit the necessary smooth logistics of moving people and things and a comfortable, hierarchically structured environment together. "Sense and sensibility."

The wooded hill and its surroundings are an excellent location for a new rehabilitation hospital and homes for elderly people. The personality of the place is emphasized by bringing nature itself in the building in the form of inner courtyards and high green rooms with their glass roofs. Thus even during long and dark winters there's a connection with the outdoors. The green zones in the middle of each space both in the residential wing and in the hospital bring smaller rooms together, creating hierarchically semipublic space.