UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy

Talonpoikaiskulttuurisäätiön järjestämä yleinen arkkitehtikilpailu, yksi neljälle ehdotukselle jaetusta 1. palkinnosta, 2008

Ehdotuksessa on esitelty ratkaisu mallille, jossa eri sukupolvet voisivat asua saman pihapiirin äärellä. Mallipihapiirissä on yksi vanhusten tai yksin asuvien talo ja kolme perheille tarkoitettua taloa sekä yhteistilat osittain maakumpareen alle kaivettuina. Keskelle jää turvallinen aidattu piha-alue lasten leikkipaikaksi.

NEW SOLUTIONS FOR COUNTRY LIVING

Sari Nieminen, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Ltd

Open architectural competition organized by Talonpoikaiskulttuurisäätiö (Peasant Culture Foundation). First prize (one of four equal prize winners), 2008.

The proposal presents a model enabling multiple generations to live around a shared courtyard. There's one house for the elderly or singles and three houses for families, together with shared space partly embedded in a mound. The bounded courtyard in the middle provides a safe playground for children.